Γλώσσα-Lingua-Language: 
Hellenic Italiano English
 

PROGRAMMA DEI SS. UFFICI

OTTOBRE 2016

 
Sabato 1
    Vespro   18:00


 
Domenica 2
ΙΙ Di LUCA     Mattutino
Divina Liturgia
  09:00
10:30


 
Mercoledì 5
    Paraklisis   17:00


 
Sabato 8
    Vespro   18:00


 
Domenica 9
IΙΙ Di LUCA     Mattutino
Divina Liturgia
  09:00
10:30


 
Mercoledì 12
    Paraklisis   17:00


 
Sabato 15
    Vespro   18:00


 
Domenica 16
IV Di LUCA     Mattutino
Divina Liturgia
  09:00
10:30


 
Mercoledì 19
    Paraklisis   17:00


 
Sabato 22
    Vespro   18:00


 
Domenica 23
VI Di LUCA
MEMORIA DEL GRANDE E GLORIOSO APOSTOLO, IEROMARTIRE E PRIMO VESCOVO DI GERUSALEMME
VISITA PASTORALE DEL NOSTRO METROPOLITA SUA EMINENZA GENNADIOS
La Divina Liturgia sarà presieduta da Sua Eminenza il Metropolita d’Italia e Malta Gennadios 
  Mattutino
Divina Liturgia
  09:00
10:30


 
Mercoledì 26
San Demetrio Megalomartire    Mattutino
Divina Liturgia
Paraklisis
  09:00
10:00
17:00


 
Venerdì 28
Santa protezione della Vergine    Mattutino
Divina Liturgia
Paraklisis
  09:00
10:00
17:00


 
Sabato 29
    Vespro   18:00


 
Domenica 30
    Mattutino
Divina Liturgia
  09:00
10:30


  
Progettato e portato al web da thinkworks.com
In memoria di Costas e Cristina Sivyllis, 1934-2007